Werkwijze en huisregels – Tandartspraktijk 's-Gravenpolder – ‘s- Gravenpolder

Werkwijze en huisregels

Werkwijze en huisregels

Als praktijk vinden wij het belangrijk dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken de onderstaande tekst goed door te nemen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk.

Controle: Gebitscontrole zal in de meeste gevallen twee keer per jaar zijn. Tenminste één keer per jaar willen wij u zien voor de controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Als er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Komt u 2 jaar (of langer) niet op controle, dan verwijzen we u bij pijn door naar de spoed tandarts Dental 365. Patiënten die (langer dan) 2 jaar niet zijn geweest worden uitgeschreven uit ons patiëntenbestand. Wij nemen ook geen nieuwe patiënten aan, dus u kunt zich niet opnieuw inschrijven. Voor patiënten met een volledig kunstgebit adviseren we eens in de twee jaar een controle moment, tijdens deze controle wordt onder andere naar eventuele (beginnende) afwijkingen van uw tong, wangen of tandvlees gekeken. Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie.

Afspraken: Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak en zonder (open) spreekuren. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Het te laat komen voor een afspraak of bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of ze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Spoedgevallen: Wanneer u in de ochtend tussen 08.20u en 10.00u belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen.

Afspraakherinnering: Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per email naar onze patiënten voor de geplande afspraak binnen een aantal dagen. Voor lange behandelingen wordt u soms ook telefonisch herinnerd aan deze afspraak. Dit is een gratis extra service aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak NIET door zal gaan.

Betalingen: De facturen van tandartspraktijk ’s-Gravenpolder die we na een behandeling of consult sturen dienen betaald te worden. De factuur wordt door Intelly naar u en/of uw zorgverzekering verzonden, wij werken met hen samen.

Wijziging gegevens: U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt per brief, e-mail of bij ons in de praktijk doorgeven. De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Begrotingen: Bij sommige uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een indicatiebegroting. Ook kunt u zelf een begroting van de voorgestelde behandeling opvragen. Alleen wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Uw eigendommen: U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken: Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Diefstal, vernieling en agressie: In onze praktijk is een beveiligingscamera aanwezig voor de veiligheid van zowel u, als patiënt, als van onze medewerkers. Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijden een melding maken bij de politie.

Huisdieren: Huisdieren zijn niet toegestaan in onze praktijk. Uitzondering hierop zijn dieren met een geleide functie.

Meldcode: Als wij een vermoeden hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing betekent dit dat we verplicht zijn signalen die hierop kunnen wijzen door te geven aan AMK en/of SHG.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw tandarts in ‘s-Gravenpolder

De tandarts en het team van Tandartspraktijk ‘s-Gravenpolder bieden u zorg, persoonlijke aandacht en adviezen voor uw mond en gebit.

Neem contact met ons op