Welkom op onze website

We nemen weer nieuwe patiënten aan. Dit is alleen voor patiënten uit ‘s-Gravenpolder en omliggende dorpen, daar waar geen andere tandarts gevestigd is.

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. U wordt door ons op de wachtlijst geplaatst en wij zullen contact met u opnemen voor een  eerste consult.

Ivm de komende zomervakantie roepen wij tijdelijk geen nieuwe patiënten op. Staat u bij ons op de wachtlijst? De wachttijd zal met ongeveer 1 maand verlengd worden.


IN ONZE STRAAT ZIJN ZE BEZIG MET WEGWERKZAAMHEDEN EN  BINNENKORT DE SLOOP VAN DE BUURHUIZEN. U KUNT ONS WEL BEREIKEN, MAAR DE GEBRUIKELIJKE PARKEERPLAATS KAN VOL ZIJN. U KUNT VERDEROP IN DE STRAAT OOK PARKEREN.


Coronavirus

Wij zijn volledig open voor tandheelkundige zorg.

Wij houden ons aan de strikte maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. U kunt daarom veilig bij ons terecht voor uw mondzorgbehandeling.
In de praktijk zijn de volgende aanvullende maatregelen:

 1. Screening van patiënten
  Elke patiënt wordt vooraf gescreend met als doel dat alleen die patiënten in de praktijk komen die niet tot een risicogroep behoren en geen symptomen hebben die passen bij COVID-19.
 2. Onderling afstand houden
  De looproutes in de praktijk zijn aangepast, zodat we buiten de behandelkamer minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Aanvullend verzoeken wij patiënten zoveel mogelijk alleen te komen zonder onnodige begeleiding en hanteren wij een ‘deurbeleid’.
 3. Handen desinfecteren
  Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij patiënten hun handen te desinfecteren en schudden wij geen handen. Verder vragen wij patiënten om zo min mogelijk zaken in de praktijk met de handen aan te raken (denk aan deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen, etc.).
 4. Dragen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen
  De behandelaren dragen in de behandelkamer altijd een beschermend mondneusmasker en bij sommige behandelingen in combinatie met een gezichtsscherm.