Welkom op onze website

Coronavirus

We zijn weer volledig open voor tandheelkundige zorg.

Door de opgelopen achterstand zijn de oproepen van de (half) jaarlijkse controles later dan dat u gewend was, wanneer u eerder klachten of vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.
We hopen op uw begrip.

Wij houden ons aan de strikte maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. U kunt daarom veilig bij ons terecht voor uw mondzorgbehandeling.
In de praktijk zijn de volgende aanvullende maatregelen:

 1. Screening van patiënten
  Elke patiënt wordt vooraf gescreend met als doel dat alleen die patiënten in de praktijk komen die niet tot een risicogroep behoren en geen symptomen hebben die passen bij COVID-19.
 2. Onderling afstand houden
  De looproutes in de praktijk zijn aangepast, zodat we buiten de behandelkamer minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Aanvullend verzoeken wij patiënten zoveel mogelijk alleen te komen zonder onnodige begeleiding en hanteren wij een ‘deurbeleid’.
 3. Handen desinfecteren
  Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij patiënten hun handen te desinfecteren en schudden wij geen handen. Verder vragen wij patiënten om zo min mogelijk zaken in de praktijk met de handen aan te raken (denk aan deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen, etc.).
 4. Dragen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen
  De behandelaren dragen in de behandelkamer altijd een beschermend mondneusmasker en bij sommige behandelingen in combinatie met een gezichtsscherm.